Darowizna mieszkania- czym jest i jak ją przekazać?

Jeśli chcemy jakiegoś członka rodziny obdarować pięknym prezentem w postaci domu czy mieszkania, to możemy to zrobić poprzez darowiznę, jednak będziemy musieli przestrzegać kilku kwestii. Na pewno trzeba wyjaśnić czym dokładnie jest darowizna. Jeśli chcemy komuś podarować mieszkanie to zgodnie z prawem, mieszkanie czy inną nieruchomość będziemy musieli przekazać w formie umowy, która powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To ważne, ponieważ to na osobie obdarowanej będzie spoczywał obowiązek zgłoszenia tego faktu do właściwego urzędu skarbowego, jednak w przypadku aktu notarialnego, ten obowiązek spadnie na notariusza. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć o darowiźnie? Szczegółowe informacje na ten temat uzyskamy tutaj: www.zarzadcakrakow.pl, natomiast w tym krótkim artykule, przybliżymy prawne aspekty darowizny.

Co z podatkiem?

Darowizna mieszkania jest zwolniona od podatku, tylko w określonych przypadkach. Osoba obdarowana musi być spokrewniona z osobą, która przekazuje darowiznę, może to być małżonek, rodzeństwo, ojczym czy macocha. Trzeba jednak pamiętać, żeby fakt otrzymania mieszkania zgłosić do właściwego urzędu skarbowego w ciągu sześciu miesięcy (jest to bardzo ważne, ponieważ jeśli nie zgłosimy tego faktu, będziemy musieli zapłacić podatek). Kiedy jeszcze powstaje obowiązek podatkowy? Np. wówczas, kiedy osoba obdarowana postanowi sprzedać mieszkanie przed upływem pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym została spisana umowa darowizny. Z pewnością przekazanie nieruchomości spokrewnionej osobie ma zalety. Jedną z nich jest to, że umowa darowizny zawierana jest ze skutkiem natychmiastowym. Oznacza to, że osoba obdarowana staje się właścicielem lokalu już w chwili podpisania aktu notarialnego. Drugą sprawą jest to, że mieszkanie to może zostać wyłączone ze schedy podatkowej, jeśli darczyńca tak postanowi. Taki czyn sprawi, że po śmierci, mieszkanie nie będzie przedmiotem sporów rodzinnych. Mimo jednoznacznych zalet darowizny, trzeba się liczyć także z tym, że będziemy musieli ponieść koszty sporządzenia aktu notarialnego. (Wysokość taksy notarialnej, opłata za wpis w księdze wieczystej). Jeśli przeanalizujemy koszty to tańszym rozwiązaniem jest przekazanie mieszkania z drodze testamentu.