Miejsca parkingowe na osiedlowym parkingu- kto może z nich korzystać?

Brak miejsc parkingowych to problem wszystkich polskich miast. Każda wspólnota mieszkaniowa ma problem z miejscami parkingowymi. Coraz częściej mamy do czynienia z taką sytuacją, że na jedno mieszkanie przypadają dwa samochody ale często też na parkingach osiedlowych swoje samochody parkują osoby trzecie. Mimo, że zapisy o nakładaniu kar pieniężnych na osoby parkujące nie na swoim miejscu nie będą miały mocy prawnej to wspólnota może w inny sposób zawalczyć o swoje interesy.

Blokada miejsc parkingowych

Problem z zajmowaniem miejsc parkingowych przez osoby trzecie jest rozwiązywany np. poprzez zainstalowanie blokady miejsca parkingowego, która jest zamykana na klucz. Koszt takiej blokady to niewiele ponad 200 zł. Jeśli zostanie zainstalowana blokada miejsca parkingowego, mieszkańcy zyskają pewność, że po powrocie z pracy swobodnie zaparkują na swoim miejscu. To może być jedyny skuteczny sposób na uchronienie się przed tym by na miejscach parkingowych wspólnoty mieszkaniowej nie parkowały swoich samochodów osoby trzecie. Według polskiego prawa osoba która zaparkowała samochód nie na swoim miejscu nie popełnia wykroczenia drogowego ani przestępstwa. Wspólnoty mieszkaniowe mają jeszcze jedno wyjście: mogą wyznaczyć tak zwane strefy ruchu lub strefy zamieszkania. Na takich obszarach parkowanie samochodów jest dozwolone tylko w ściśle wyznaczonych miejscach. Jest to dobre rozwiązanie, ponieważ każdy przypadek parkowania poza strefą do tego wyznaczoną, będzie mógł zostać zgłoszony na policję lub do straży miejskiej. Tutaj dowiemy się jak rozwiązać problem z brakiem miejsc parkingowych na terenie wspólnoty mieszkaniowej: http://www.zarzadcakrakow.pl.