Wszystko o bloczkach fundamentowych

Bloczki fundamentowe z betonu są dzisiaj powszechnie stosowane w budownictwie do wznoszenia fundamentów. Dzięki tym materiałom mur rośnie szybko, a praca jest dość prosta i szybka. Co więcej, bloczki pozwalają uniknąć trudnego i pracochłonnego deskowania, jak w przypadku fundamentów monolitycznych.

Bloczki fundamentowe używane są do wznoszenia ścian fundamentowych i piwnicznych oraz części przyziemnej ścian nośnych. Materiały te mogą zostać użyte również do budowy słupów, podmurówek pod ogrodzenie, murków oraz ścian działowych. Konstrukcje te muszą być mocne, trwałe i wytrzymałe na ściskanie, ponieważ to na nich będzie spoczywał cały ciężar budynku. Beton, z którego powstają bloczki, jest również odporny na czynniki atmosferyczne oraz na wpływ wody zalegającej w gruncie, która będzie zamarzała i rozmarzała. Warto też dodać, że bloczki betonowe są niepalne.

Powstawanie bloczków fundamentowych
Bloczki fundamentowe produkowane się z betonu klasy C12/15 lub C16/20 składającego się z cementu portlandzkiego, kruszywa oraz wody. Taka masa betonowa, po wymieszaniu do stanu jednolitego, jest następnie umieszczana w formach i wibro-prasowana. Zagęszczone tą metodą bloczki posiadają jednorodną strukturę, co zapewnia ich jakość i takie same parametry techniczne w całej strukturze. Wytrzymałość mechaniczna materiału wynosi nie mniej niż 15 MPa.

Wygląd bloczków fundamentowych
Te najprostsze Bloczki fundamentowe z przygotowanymi specjalnie wyprofilowaniami typu pióro-wpust do łączenia bez spoin pionowych.