Kurs obsługi wózków jezdniowych unoszących

Kurs ma na celu przygotowanie kursanta do wypełniania obowiązków jako operator wózka unoszącego. Na kursie organizowanym przez tarbonus.pl można dowiedzieć się między innymi, jakie są obowiązujące przepisy prawne dotyczące urządzeń, poznać ich budowę i sposób w jaki pracują oraz jakie są elementy zabezpieczające. Każdy z kursantów na takim kursie pozna technikę transportu ładunków, bezpieczne wykonywanie operacji takim wózkiem, jak optymalnie wykorzystać urządzenie, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, praktyczną naukę jazdy wózkiem bądź czynności jakie musi wykonywać kierowca przy obsłudze wózków zanim podejmie pracę i po pracy wózkami.

Jak wiadomo, każde szkolenie posiada swoje cele. Celem kursu obsługi wózków jezdniowych unoszących jest pomoc kursantowi w uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji, które są wymagane podczas pracy i przy obsłudze tego rodzaju wózków. Dzięki wysoko wykwalifikowanym instruktorom nabyta wiedza dotycząca podstawowej obsługi wózka i jego bezpiecznego użycia czy postępowania w sytuacji awaryjnej pozwoli na szybkie i prawidłowe działania z użyciem takowego sprzętu. Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą dodatkowo poszerzyć swoje umiejętności zawodowe i podnieść tym samym kwalifikacje oraz dla pracowników, którzy zostali zgłoszeni na kurs przez swojego pracodawcę.

Szkolenie odbywa się na zasadzie zdobywania wiedzy teoretycznej i praktycznej. Trwa 13 godzin, które rozłożone są na część teoretyczną zajęć- 10 godzin oraz część praktyczną zajęć- 3 godziny. Na każdym z wykładów, kursanci otrzymują pomocne materiały autorskie wykładowców. Dzięki nim wiedza zdobywana na zajęciach będzie jeszcze bardziej przyswojona i bardziej zrozumiała. Pod koniec kursu, każdy z uczestników otrzymuje stosowne zaświadczenia MEN które są bezterminowe, na wszystkie rodzaje wózków unoszących (spalinowe, gazowe, elektryczne)a dodatkowo istnieje możliwość otrzymania takiego zaświadczenia w języku angielskim. Ukończenie kursu pomaga nie tylko poszerzyć horyzontalnie swoje umiejętności ale zacząć pracę w zawodzie, gdzie wymagane są kwalifikacje do obsługi wózków jezdniowych unoszących.