Autor: ohpdlaszkoly

Czy warto zatrudniać biuro rachunkowe?

Czy warto zatrudniać biuro rachunkowe?

Wszyscy, którzy dopiero zakładają swoją działalność gospodarczą często myślą, że prowadzenie księgowości we własnym zakresie jest łatwiejszym i tańszym wyjściem….

Read More
Najczęstsze rachunkowe pomyłki

Najczęstsze rachunkowe pomyłki

Wszyscy czasem popełniamy jakieś wpadki, przeoczenia i błędy jednak czasem ich konsekwencje mogą okazać się wyjątkowo uciążliwe. Są bowiem takie…

Read More
Zmiany dla biegłych rewidentów i firm audytorskich

Zmiany dla biegłych rewidentów i firm audytorskich

Nowa ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie oraz podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych weszła w życie wraz z…

Read More
Prawo podatkowe a interes publiczny

Prawo podatkowe a interes publiczny

Zapewne niejeden z nas zastanawiał się nad tym, czy prawo podatkowe jest w ogóle ustanawiane zgodnie z interesem publicznym. Często…

Read More
Ulepszenie obsługi podatnika

Ulepszenie obsługi podatnika

Każdy z nas z niecierpliwością czeka na udoskonalenie administracyjnej infrastruktury, która mogłaby ułatwić życie niejednemu obywatelowi. Kolejki, brak informacji, długi…

Read More
Zmieniony wzór deklaracji dla ryczałtowców

Zmieniony wzór deklaracji dla ryczałtowców

Z początkiem 2016 roku obowiązują nowe wzory deklaracji w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne….

Read More
Innowacje w Ordynacji podatkowej

Innowacje w Ordynacji podatkowej

Z rokiem 2016 zostały wprowadzono wiele nowych rozwiązań, zawartych w nowelizacji Ordynacji podatkowej. Zastosowano między innymi pełnomocnictwa ogólne w postępowaniu…

Read More
Najnowsze zmiany w rachunkowości

Najnowsze zmiany w rachunkowości

2016 rok przyniósł wiele zmian w zakresie sprawozdawczości finansowej i rachunkowości. Szczególnie małe firmy mogą cieszyć się zdecydowanymi uproszczeniami w…

Read More
Nowe przepisy dotyczące prewspółczynnika odliczenia VAT

Nowe przepisy dotyczące prewspółczynnika odliczenia VAT

Z rokiem 2016 doszło do zmian prawnych, które zobowiązują gminy, aby w swoich rozliczeniach VAT uwzględniały działalność nieobjętą tym podatkiem….

Read More
Korekta deklaracji VAT bez uzasadnienia

Korekta deklaracji VAT bez uzasadnienia

Wszyscy zainteresowani powinni wiedzieć o szeregach zmian jakie nowy, prezydencki projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej wniósł do tego aktu prawnego. Jedną…

Read More