Zmiany dla biegłych rewidentów i firm audytorskich

Zmiany dla biegłych rewidentów i firm audytorskich

Nowa ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie oraz podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych weszła w życie wraz z 2016 rokiem. Razem z jej założeniami doprecyzowano pojęcia kluczowego biegłego rewidenta, wprowadzono definicję międzynarodowych standardów badania oraz krajowych standardów badania oraz wprowadzono nowe zasady uznawania firm audytorskich, zatwierdzonych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. To jednak tylko część zmian.

Należy podkreślić, że wprowadzone przez Ministra Finansów założenia zmian w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz niektórych innych ustaw, zdecydowanie wzmacniają niezależność i obiektywizm biegłych rewidentów i firm audytorskich. Dotyczy to zasadniczo ograniczeń w świadczeniu usług innych niż badanie na rzecz badanego klienta, limity wynagrodzenia za usługi dozwolone różne od badań oraz limity całkowitego wynagrodzenia jakie można uzyskać od jednego klienta.

 

Doprecyzowanie definicji
Nowy projekt określa jednostkę audytorską, pochodzącą z państwa trzeciego, poprzez podkreślenie, że jest to jednostka organizacyjna, przeprowadzająca badania rocznych bądź skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółki zarejestrowanej w państwie trzecim, inne niż organizacyjna jednostka zarejestrowana, jako firma audytorka w dowolnym z państw członkowskich UE, po wcześniejszym zatwierdzeniu jej w tym państwie. Jeśli chodzi o kluczowego biegłego rewidenta to projekt definiuje podkreślając, że jest on (jedna osoba lub więcej) wyznaczony przez firmę audytorską, jako odpowiedzialny za przeprowadzenie danego badania w imieniu konkretnej firmy lub też biegły rewident, który podpisuje sprawozdanie z badania.

 

Inne zmiany
Warto również zaznaczyć, że zastosowano przepis umożliwiający firmie audytorskiej, zatwierdzonej w innym państwie członkowskim, wykonywanie badań ustawowych w Polsce. Jest to możliwe tylko i wyłącznie wtedy, gdy kluczowy biegły rewident przeprowadzający takie badanie jest zatwierdzony w Polsce, jako biegły rewident.  Obowiązuje również nowa zasada, według której za nieopłacenie składek członkowskich za 1 roku, jak również opłat z tytułu nadzoru biegli rewidenci oraz podmioty uprawnione podlegają skreśleniu z rejestru oraz listy, odpowiednio po wcześniejszym wezwaniu do wyregulowania zaległości w terminie 14 dni. Wprowadzono również przepis, który będzie umożliwiał odpowiednie udostępnieni wszelkich właściwych informacji na temat badanej jednostki i ostatniego badania nieodpłatnie.

 

ohpdlaszkoly

Related Posts

Czy warto zatrudniać biuro rachunkowe?

Czy warto zatrudniać biuro rachunkowe?

Najczęstsze rachunkowe pomyłki

Najczęstsze rachunkowe pomyłki

Prawo podatkowe a interes publiczny

Prawo podatkowe a interes publiczny

Ulepszenie obsługi podatnika

Ulepszenie obsługi podatnika

No Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *