Innowacje w Ordynacji podatkowej

Innowacje w Ordynacji podatkowej

Z rokiem 2016 zostały wprowadzono wiele nowych rozwiązań, zawartych w nowelizacji Ordynacji podatkowej. Zastosowano między innymi pełnomocnictwa ogólne w postępowaniu podatkowym, jak również możliwość wskazania jednego wiodącego urzędu do prowadzenia postępowania w sprawach powiązanych podmiotów.

Zmiany Ordynacji podatkowej z 10 września zeszłego roku, od początku bieżącego roku wprowadziły serię zasadniczych zmian, o których warto wiedzieć, aby uniknąć dodatkowych obowiązków czy zaoszczędzić sobie trochę cennego czas. Otóż nowelizacja wprowadza między innymi pełnomocnictwo ogólne do reprezentowania we wszystkich sprawach podatkowych. Oto krótka charakterystyka wprowadzonych zmian.

 

Najważniejsze zmiany
Wprowadzone ogólne pełnomocnictwo należy złożyć w formie elektronicznej do centralnego rejestru. Warto zaznaczyć, że nie podlega ono żadnej opłacie skarbowej oraz że pełnomocnictwo szczegółowe – takie, które dotyczy tylko jednej sprawy – jest nadal obowiązujące. Nowelizacja obejmuje również sprawy związane ze zbiorowym wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. Wniosek taki może złożyć dwóch lub nawet więcej zainteresowanych, którzy uczestniczą w tym samym zaistniałym stanie faktycznym lub mających uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym. Samą interpretację indywidualną czy postanowienie w sprawie jest teraz dostarczane podmiotowi wskazanemu, jako strona. Pozostałym zainteresowanym zostaje doręczony odpis interpretacji albo postanowienia. Tutaj należy podkreślić, że opłata za wniosek wspólny jest ustalana, jako iloczyn kwoty pobieranej za wydanie interpretacji i liczby zainteresowanych uwzględnionych we wniosku. Następna zmiana dotyczy obniżonej stawki odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę i jest stosowana w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji oraz zapłaty zaległości podatkowej w przeciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

 

Pozostałe innowacje
Ustawa wprowadza szereg innych zmian jak np. ta, że organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawie praw i obowiązków podatnika, przejętych przez następcę prawnego, jest organ podatkowy właściwy dla następcy prawnego. Pamiętaj też o tym, że teraz wniosek o stwierdzenie nadpłaty można złożyć po upływie terminu przedawnienia, jeśli istnienie nadpłaty wynika z porozumienia zawartego w trybie procedury wzajemnego porozumiewania na podstawie ratyfikowanych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania bądź innych zatwierdzonych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska. 

 

ohpdlaszkoly

Related Posts

Czy warto zatrudniać biuro rachunkowe?

Czy warto zatrudniać biuro rachunkowe?

Najczęstsze rachunkowe pomyłki

Najczęstsze rachunkowe pomyłki

Zmiany dla biegłych rewidentów i firm audytorskich

Zmiany dla biegłych rewidentów i firm audytorskich

Prawo podatkowe a interes publiczny

Prawo podatkowe a interes publiczny

No Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *